Cat Food 839 บาท Royal Canin Fit 4kg อาหารแมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป ขนาด 4 กิโลกรัม Pets

839.00฿

Royal Canin Fit 4kg อาหารแมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป ขนาด 4 กิโลกรัม Royal Canin Fit อาหารแมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป
ขนาด 4 กิโลกรัม กรัม

• สำหรับแมวโต รูปร่างดี
• สำหรับแมวโต อายุ 1-7 ปี
• สารอาหารครบถ้วน สมดุล เพื่อสุขภาพที่ดีของแมวโต
• คุมรูปร่างให้สมส่วน ควบคุมปัญหาก้อนขน ดูแลสุขภาพทางเดินปัสสาวะ
• ช่วยกำจัดเส้นขนที่ตกค้างภายในลำไส้

#อาหารแมว #ทาสแมว #อาหารแมวโต #อาหารแมวเกี่ยวกับลำไส้ #อาหารแมวมีคุณภาพ