Others 95 บาท (1ถุง=100ตัว) แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง เบอร์ 12 และ 14 แหวนปะเก็นกระดาษ *ขนาด รูใน 12มิล 14มิล Automobiles

95.00฿

(1ถุง=100ตัว) แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง เบอร์ 12 และ 14 แหวนปะเก็นกระดาษ *ขนาด รูใน 12มิล 14มิล (1ถุง=100ตัว) แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง เบอร์ 12 และ 14 แหวนปะเก็นกระดาษ *ขนาด รูใน 12มิล 14มิล

เบอร์ 12 มิล ใช้กับ TOYOTA
เบอร์ 14 มิล ใช้กับ NISSAN D-MAX HONDA COLORADO มิซซู